Polityka Prywatności (Marzec 2019)

Poniżej szczegółowo informujemy Państwa o sposobie postępowania z Państwa danymi podczas odwiedzin na naszej strony internetowej pod adresem https://www.jaeger-polska.pl (dalej jako „strona internetowa”).1. Administrator

Administratorem w rozumieniu prawa ochrony danych jest Arnold Jäger Holding GmbH (dalej jako „AJH”), reprezentowana przez następujących prezesów: kupiec dyplomowany Marius-Quintus Jäger, dr inż. Andreas Jäger oraz dypl. inż. Sebastian Jäger, Bissendorfer Str. 6, 30625 Hannover.

E-mail: info@jaegergruppe.de2. Kontakt z inspektorem ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych dostępny jest pod poniższym adresem e-mail: dataprotection@jaegergruppe.de3. Gromadzenie i przetwarzanie danych

3.1. Dostęp do naszej strony internetowej, bezpieczeństwo danych

AJH gromadzi i zapisuje tzw. dane z plików dzienników, które są przesyłane automatycznie z przeglądarki. Informacje te obejmują:

  • typ/wersję przeglądarki,
  • system operacyjny,
  • URL odwiedzanej wcześniej strony internetowej,
  • URL strony, którą otwierają Państwo na stronie internetowej,
  • adres IP urządzenia końcowego,
  • nazwę i URL żądanego pliku,
  • przesyłaną ilość danych,
  • komunikat, czy wywołanie było pomyślne, oraz
  • datę i godzinę otwarcia strony internetowej.

Uzyskiwanie tych danych jest niezbędne z przyczyn technicznych. AJH nie ma możliwości przypisania ich do Państwa osoby. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Korzystanie ze strony internetowej niestety nie będzie możliwe technicznie, jeśli nie udostępnią nam Państwo swojego adresu IP.


Niniejsza strona internetowa chroni Państwa dane poprzez szyfrowanie TLS. AJH podejmie również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu art. 32 RODO, uwzględniając aktualny stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz rodzaj, zakres i cele przetwarzania, jak również różne prawdopodobieństwo wystąpienia i powagę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.3.2. Cookies

3.2.1. Informacje ogólne

Jeśli zgodzili się Państwo na to podczas odwiedzania strony internetowej, AJH będzie przechowywał pliki cookie na dysku Państwa urządzenia końcowego w celu uatrakcyjnienia Państwa wizyty na stronie internetowej oraz umożliwienia korzystania z pewnych funkcji. Służy to naszym interesom handlowym, stanowiąc nasz uzasadniony prawnie interes.


Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz serwer do przeglądarki Państwa urządzenia końcowego i tam przechowywane. Zawierają one następujące dane:

1. PHPSESSID

2. ArnoldJaegerHannover


Cookies niezbędne są w celu

3. zapisania identyfikatora sesji PHP,

4. zapisania zgody na obsługę cookies.


Cookies te po zakończeniu przez Państwa sesji usuwane są z dysku Państwa urządzenia końcowego (tzw. cookies sesyjne).3.2.2. Google Analytics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google Analytics, narzędzie analityczne firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google posługuje się tu plikami cookies, które umożliwiają Państwu korzystanie ze strony internetowej. Cookies te zawierają następujące dane:


_ga  Rejestruje jednoznaczny identyfikator, używany do generowania danych statystycznych dotyczących aktywności użytkownika na stronie.
_gat  Wykorzystywane przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań.
_gid  Rejestruje jednoznaczny identyfikator, używany do generowania danych statystycznych dotyczących aktywności użytkownika na stronie.
collect Wykorzystywane do wysyłania do Google Analytics danych dotyczących urządzenia oraz zachowania użytkownika.

Śledzą odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych.

 


Dane te z reguły przesyłane są na serwer Google w USA, gdzie będą przechowywane. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywać te dane do oceny Państwa aktywności na tej stronie internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej i internetu. W związku z tym wykorzystanie tych informacji służy naszym interesom handlowym, stanowiąc nasz prawnie uzasadniony interes.

Google LLC, USA działa na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA i obecnie posiada odpowiednie certyfikaty (art. 46 ust. 2 lit. f) w związku z art. 42 ust. 1 RODO).

Aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP, Google Analytics dodało kod „anonymizeIP” do kodu źródłowego. Adresy IP są zatem przetwarzane dalej tylko w formie skróconej, aby wykluczyć możliwość powiązania z konkretną osobą. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień Państwa przeglądarki. Najczęściej przeglądarka skonfigurowana jest tak, że domyślnie akceptuje tworzenie i zapisywanie cookies. Mają Państwo możliwość dokonania takich ustawień w Państwa przeglądarce, by zawsze blokowała wszystkie pliki cookies lub by blokowała je w konkretnym przypadku. Blokowanie cookies może jednak ograniczyć zakres funkcjonalności naszej strony internetowej.

Mogą Państwo również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mogą Państwo też alternatywnie uniemożliwić Google Analytics zbieranie i wykorzystywanie Państwa danych poprzez kliknięcie poniższego linku:Google Analytics deaktivieren

Kliknięcie tego łącza spowoduje ustawienie pliku cookie opt-out, który uniemożliwia Google zbieranie Państwa danych.

Więcej informacji na temat warunków wykorzystywania i ochrony danych można znaleźć pod poniższymi linkami:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy


3.2.3. Wbudowane filmy YouTube

Na naszej stronie internetowej wbudowaną są filmy wideo z YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek oraz przynależnej strony internetowej pod adresem https://www.youtube.com jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dalej jako „YouTube”). YouTube jest usługą Google. Google działa na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA i posiada odpowiednie certyfikaty (art. 46 ust. 2 lit. f) w związku z art. 42 ust. 1 RODO).

Korzystamy z rozszerzonego trybu ochrony danych oferowanego przez YouTube, który zapobiega automatycznemu ustawianiu plików cookie. Należy pamiętać, że filmy wideo będą wyświetlane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na stosowanie plików cookie poprzez baner na naszej stronie internetowej.

Gdy klikają Państwo film YouTube, aby go obejrzeć, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. YouTube otrzyma wówczas informację, na jakiej stronie kliknęli Państwo film. Gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, wówczas YouTube powiązuje Państwa aktywności w internecie bezpośrednio z Państwa osobą. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Po uruchomieniu filmu wideo z serwisu YouTube operator używa plików cookie do zbierania informacji o zachowaniach użytkownika.

Więcej informacji na temat ochrony danych w „YouTube” znajdą Państwo w Polityce Prywatności tego serwisu, dostępnej pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/4. Formularz kontaktowy

Pod linkiem „Kontakt” mają Państwo możliwość przesłania do nas wiadomości. Po kliknięciu tego linku zostaną Państwo poproszeni o wprowadzenie swoich danych w formularzu internetowym. Pola opatrzone gwiazdką to dane obligatoryjne, które służą opracowaniu Państwa zapytania oraz udzielenia na nie odpowiedzi. Odbywa się to – zależnie to od Państwa pozycji jako strony zainteresowanej lub osoby kontaktowej klienta – w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy. Pozostałe informacje są dobrowolne i będą również wykorzystywane do przetwarzania Państwa zapytania wraz z późniejszymi odpowiedziami.

Bez podania danych obligatoryjnych nie otrzymają Państwo od nas odpowiedzi na swoje zapytanie. Niepodanie dobrowolnych danych nie pociąga żadnych skutków.5. Oferty pracy

Wywołując linki „Kariera” i „Wolne stanowiska” mają Państwo możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w AJH. Na stronie nie prowadzimy rekrutacji online. Mogą nam Państwo jednak przesłać swoje dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną. Proszę przy tym zadbać o wystarczającą ochronę danych.

Wszystkie dane będą wykorzystywane do przetwarzania Państwa podania, a tym samym do celów realizowanych przed zawarciem umowy. Adres e-mail jest niezbędny do bezzwłocznego potwierdzenia otrzymania Państwa dokumentów. Dane kontaktowe służą do skontaktowania się z Państwem, np. w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną.

Dane kandydatów będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od momentu przydzielenia miejsca praktyk lub pracy. Bezpośrednio po przydzieleniu miejsca praktyk lub pracy dane kandydatów, którzy nie otrzymali takiego miejsca, zostaną zablokowane przed wykorzystaniem ich do celów innych niż wyjaśnienie roszczeń przysługujących kandydatom. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie i wykorzystywanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy uzyskamy od Państwa wyraźną zgodę lub w przypadku uzasadnionego prawnie interesu ze strony AJH, np. w przypadku obowiązku przedłożenia dowodów w postępowaniu sądowym. W przypadku, gdy z kandydatem została zawarta umowa o pracę lub umowa o naukę zawodu, dane będą przechowywane i przetwarzane w celu realizacji i obsługi stosunku pracy, a tym samym w celach umownych.6. Wykorzystanie danych w koncernie

W oparciu o wymogi prawne Grupa Jäger wdrożyła globalną, jednolitą i wewnętrzną politykę ochrony danych, która reguluje ochronę Państwa danych osobowych.7. Obowiązek podania danych wynikający z ustaw i umów

Podawanie nam wszelakich danych nie wynika z żadnych postanowień umowy czy przepisów ustaw.8. Okres przechowywania i usuwanie danych

Przechowywane w naszych plikach dzienników serwera dane, które Państwa przeglądarka nam przesyła, są usuwane w regularnych odstępach czasu. Dane, które nam Państwo udostępniają w celu skontaktowania się z Państwem, zostaną usunięte, gdy tylko Państwa zapytanie zostanie całkowicie obsłużone. Jeżeli dane są wymagane jako dowód, będą one przechowywane przez wymagany ustawą okres przedawnienia lub do zakończenia odpowiedniego postępowania. Okres przedawnienia może wynosić do 30 lat, przy czym regularny okres przedawnienia kończy się po upływie 3 lat.

W zakresie usuwania danych kandydata ma zastosowanie punkt 5 niniejszej Polityki Prywatności.9. Przekazywania Państwa danych

Przekazujemy Państwa dane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego upoważnieni lub zobowiązani na mocy obowiązującego prawa. To samo obowiązuje w przypadku, gdy otrzymamy Państwa dane od osób trzecich.

Upoważnienie istnieje również wtedy, gdy osoby trzecie przetwarzają dane w naszym imieniu: Jeżeli nie prowadzimy naszych różnych działań (np. prowadzenia strony internetowej, tworzenia i wysyłki materiałów reklamowych, analizy danych i ewent. oczyszczania danych) samodzielnie, lecz zlecamy ich wykonanie innym firmom, a działania te związane są z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, to uprzednio zobowiążemy te firmy umownie do wykorzystywania danych wyłącznie w celach dozwolonych przez prawo. Jesteśmy upoważnieni do kontrolowania tych firm w tym zakresie. Obowiązek przekazywania danych istnieje na przykład w przypadku zapytania ze strony organu ścigania.10. Państwa prawa

Mają Państwo prawo do tego, by w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów związanych z Państwa wyjątkową sytuacją. W tym celu mogą Państwo wykorzystać wskazane powyżej możliwości kontaktu. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub gdy nasze przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto mają Państwo prawo do wycofania złożonej zgody ze skutkiem na przyszłość. Jednakże do czasu wycofania zgody dotychczasowe przetwarzanie danych które opiera się na udzielonej zgodzie, pozostaje zgodne z prawem.

Mają Państwo prawo w każdej chwili i bezpłatnie otrzymywać informacje o przechowywanych przez nas danych, poprawiać niedokładne dane oraz blokować lub usuwać dane. Poza tym mają Państwo prawo do tego, by przekazać komuś innemu dotyczące Państwa dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Żądane prawo mogą Państwo wykonać poprzez wykorzystanie danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 oraz 2.

Obok wskazanych powyżej praw przysługuje Państwo zasadniczo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych.