Jaeger Polska - Kształcenie

Firma Jaeger Polska Sp. z o.o. w Gryfinie realizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gryfinie. 


Prowadzimy kształcenie  zawodowe od 2013 roku dla uczniów w zawodach  operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej oraz mechanik – monter maszyn i urządzeń. W roku bieżącym kształcimy 8  uczniów Szkoły Zawodowej, z czego trzech uczniów klasy  pierwszej  i dwóch uczniów klasy drugiej w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń , oraz trzech uczniów klasy trzeciej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej. Należymy do grona nielicznych firm w  Gryfnie dających możliwość zatrudnienia młodocianych po okresie kształcenia. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej  ze strony Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gryfinie połączony z wiedzą praktyczną nabytą podczas praktyk w naszym zakładzie,  daje możliwość osobom kształcącym się sprostanie wyzwaniom na rynku pracy.


W okresie kształcenia wspomagamy każdego ucznia z uwzględniniem jego  potrzeb, a uczniowie mający trudności w nauce wspieramy  poprzez  korepetycje przedmiotowe. W roku bieżącym okres kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gryfinie ukończyło trzech uczniów, którzy otrzymali świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej. Po trzyletnim okresie kształcenia w latach 2013 – 2016,  absolwenci szkoły zawodowej zostali zatrudnieni w naszej firmie z możliwością podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.