Filozofia zero błędów

Filozofia zero-błędów
Filozofia zero-błędów

Od 1942 roku sukces Grupy Przedsiębiorstw Jäger oparty jest na szczegółowym doradztwie technicznym, zapewnieniu przewidywanej jakości oraz solidnemu rozwojowi produktu. Nasza kompetencja oraz wydajność usług nieustannie wzrastały wraz ze specyficznymi wymaganiami naszych klientów. Wszystkie procesy dystrybucji, produkcji oraz rozwoju produkcji są zgodne z zasadą „Zero Błędów”.


Filozofia ta zakłada, że dzięki właściwej organizacji procesów, kształceniu personelu i ciągłemu ulepszaniu infrastruktury, wad można całkowicie uniknąć. Filozofia ta została zastosowana w przemyśle zbrojeniowym, gdzie sprawdziła się doskonale. W późniejszym czasie metoda ta została spopularyzowana w cywilnych gałęziach przemysłu. Dała początek szeregowi metod, które łączą zasady zarządzania i statystykę.


Aby uchwycić powstałe błędy należy stale sprawdzać możliwość poprawy procesów. Przyczynami powstawania defektów są także, niedoskonałości procesu, a wśród nich można wymienić np: błędy wynikające z pomyłek, błędy popełnione przez nieuwagę. Aby wyeliminować błędy należy namawiać pracowników, aby zwrócili jeszcze większą uwagę na wykonywana przez siebie pracę, tak aby nie powstawały nowe podobne defekty.


Metoda Zero Wad należy do grupy metod stosowanych w organizacji celem dążenia do wyeliminowania wszelkiego rodzaju błędów np. produkcyjnych, jak również do poprawienia jakości. Poprawa jakości pracy, jak również jakości powstałych produktów przyczynia się w znacznym stopniu do eliminowania wszelkiego rodzaju defektów w procesie produkcji.